Mechatronik

Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych.
Mechatronika

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Zastosowanie

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.
Produkty

Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

Mechatronik

Kwalifikacje: Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Programuje i steruje

Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.